KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Drenáže budov

Odborná drenáž budov podľa DIN 4095 - Systém opti-drän®, opti-control® – šachta.

Popis

opti-drän® – systém

Odborná drenáž budov podľa DIN 4095

opti-control® – šachta

Proplachovací, kontrolní a sběrná šachta pro odbornou drenáž budov dle DIN 4095, volitelně s lapačem písku nebo bez, vnější průměr DA 315 mm, konstrukční výška 80 cm, materiál PVC-U, barva oranžová, se 3 kusy připojovacích hrdel DN 200 a 3 záslepkami, s aretovatelným šachtovým poklopem z PP, s plnitelným dvojitým dnem pro zlepšení stability a jako zajištění proti vztlaku. Použití: Konstrukční prvek systému optidrän, pro proplachování a kontrolu drenáže budov. Dle DIN 4095 je třeba při každé změně směru drenážního potrubí osadit kontrolní šachtu.

Nezávazné doporučené ceny. Skutečné provedení nemusí odpovídat vyobrazení. Skutečné rozměry se mohou lišit v rámci výrobních tolerancí. Ceny jsou bez DPH.

opti-control® - šachtové příslušenství DA = 315

Další poklopy na dotaz

Nezávazné doporučené ceny. Skutečné provedení nemusí odpovídat vyobrazení. Skutečné rozměry se mohou lišit v rámci výrobních tolerancí. Ceny jsou bez DPH.

opti-drän® – trubka

Tyčová drenážní trubka z PVC-U dle DIN 4095, minimální plocha perforace pro vtékání vody 80 cm2/m, ohebná a se zárukou jakosti, barva oranžová, v délce 2,50 m s jednostranně nasazenou spojkou. Použití: Konstrukční součást systému opti-drän, pro všechny oblasti drenážování budov. Minimální spád 0,5 %

opti-drän® – trubka

Tepelně zpevněná filtrační geotextilie z PE/PP se speciálně uzpůsobenými vlastnostmi pro vytvoření filtračně stabilní drenáže dle DIN 4095, třída robustnosti geotextilie 2, velké palety na dotaz. Použití: Spolehlivě odděluje přiléhající, příp. nasypanou zeminu od vertikální drenážní vrstvy a štěrkového obsypu a zabraňuje jejich znečištění zeminou.

Nezávazné doporučené ceny. Skutečné provedení nemusí odpovídat vyobrazení. Skutečné rozměry se mohou lišit v rámci výrobních tolerancí. Ceny jsou bez DPH.

Příslušenství k drenážní trubce

Z PVC-U. Vhodné pro FF-Drän, Kokofil, Multifil, opti-drän a Verriwell. Pro vytvoření spojů pevných v tahu.

Nezávazné doporučené ceny. Skutečné provedení nemusí odpovídat vyobrazení. Skutečné rozměry se mohou lišit v rámci výrobních tolerancí. Ceny jsou bez DPH.

Příslušenství k drenážní trubce

Z PVC-U. Vhodné pro FF-Drän, Kokofil, Multifil, opti-drän a Verriwell. Pro vytvoření spojů pevných v tahu.

* s aretací; pro skrápění odpadní vody z malých čističek dle DIN 4261 Nezávazné doporučené ceny. Skutečné provedení nemusí odpovídat vyobrazení. Skutečné rozměry se mohou lišit v rámci výrobních tolerancí. Ceny jsou bez DPH.

Příslušenství k drenážní trubce

Další tvarovky na dotaz

1) jen ve spojení s připojovacím kusem. 2) přípojka L s prodlouženým připojovacím hrdlem pro postranní, přímé připojení odsávání s menšími jmenovitými světlostmi 3) lze dodat výtokové kusy pro KG 150, 200, 250, 300 a 400. Nezávazné doporučené ceny. Skutečné provedení nemusí odpovídat vyobrazení. Skutečné rozměry se mohou lišit v rámci výrobních tolerancí. Ceny jsou bez DPH.

Potrubní systémy pro podzemní odvodnění inženýrských staveb

Informace o DIN 4262-1 - Plastové trubky

V říjnu roku 2009 vyšla nová přepracovaná DIN 4262-1 „Potrubní systémy pro podzemní odvod nění inženýrských staveb – Část 1: Plastové trubky“. Nahrazuje staré znění normy 2001-1.

  • Zavedení tříd kruhové tuhosti (tříd SN): Dosud probíhala klasifikace trubek podle kategorií ND a SD. Podle dané hodnoty DN vykazují trubky ND třídu SN 2/SN 4 a trubky SD třídu SN 4/SN 8. Nyní se trubky jasně označují a identifikují podle své třídy SN. Všechny trubky Strabusil a Strasil mají minimálně třídu SN 4.
  • Uvádění skutečného vnitřního průměru trubky, např. DN/ID, DN/OD: Drenážní trubky měly dosud jen označení DN. Protože se ve většině případů hodnota DN rovnala vnitřnímu průměru, bylo možno upustit od dalšího označení. Zahrnutím plnostěnných drenážních trubek do normy je zapotřebí používat přesnější označení, neboť v případě těchto trubek DN většinou neodpovídá vnitřnímu průměru. Musí se uvádět skutečný vnitřní průměr. U trubky musí být patrné, zda se v případě DN jedná o hydraulicky účinný vnitřní průměr ID nebo jen o vnější průměr OD.

Důležité: Produkty Strabusil a Strasil jakož i jejich příslušenství vyhovují nadále normě DIN 4262-1 v plném rozsahu. Přesto je v novém znění obsaženo několik změn: