KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
032 6499 169

MEA TECH

Odlučovače ropných látok z polyesteru alebo odlučovače oceľové majú široké možnosti použitia. Od veľkých plôch po malé prevádzky. Garancia odlučovačov je od 10 do 15 rokov. Z polyetylénu sa vyrábajú odlučovače tukov a škrobov alebo menšie odlučovače ropných látok.

MEA Solution

Pozrite sa na interaktívnu aplikáciu, ktorá Vám pomôže s problematikou dažďových vôd.

Prejsť do aplikácie

NOVINKA - MEASPHERE

Novinka na trhu: odlučovače lehkých kapalin s kalovou jímkou a koalescenčním filtrem.

Prejsť na produkt

Odlučovače tuků a škrobů

Odlučovače tuků a škrobů s kalovou jímkou a s vypouštěcím potrubím, mini odlučovače, podzemní nádrže na tuky, nástavce pro Ellipse DETAIL

Poklopy z kompozitů, nerezi, oceli, plastu

Poklopy z kompozitů, z pozinkované oceli, nerezi nebo poklopy z plastu pro zátěže A15 – D400 kN DETAIL

Drenážní systémy

Drenážní systémy pro odvodnění komunikací a budov, drenážní trubky a příslušenství. DETAIL

Ronn solution - schéma

DETAIL

Velkoprůtokové odlučovače ORL

Odlučovače z polyesteru se zárukou 15 let a povrchově ošetřené oceli pro průtok 15 -3000 l/s. Samonosné bez nutnosti obetonování. DETAIL

Odlučovače ropných látek

Odlučovače ropných látek z polyetylénu pro průtok 1,5 -125 l/s. Samonosné bez nutnosti obetonování. DETAIL

MEASPHERE - odlučovač lehkých kapalin

Odlučovače lehkých kapalin s kalovou jímkou a koalescenčním filtrem + dočišťovací jednotka - PCU DETAIL

Regulátory a stavidla

Pro regulaci průtoku dešťových vod z retenčních a usazovacích nádrží. Nerezové samoregulační nebo z pozinkované oceli. DETAIL

Nádrže pro využití dešťové vody

Podzemní nádrže pro šetrné využití dešťové vody. Kompletní sady s příslušenstvím. DETAIL

Vsakovací bloky

Pro efektivnější vsakování přebytečných dešťových vod navrhované s ohledem na podloží, dlouhodobou funkci a zatížení. DETAIL

Přečerpávací stanice

Přečerpávací stanice pro domovní použití z polyetylénu s širokým výběrem čerpadel a bez nutnosti obetonování. DETAIL

Zpětné klapky

Ochrana kanalizačních systémů před zpětným zaplavením. DETAIL