KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko

MEADRAIN ENF 1500/2000 mini

Znížené polymérbetónové žľaby s integrovanou ochrannou liatinovou hranou a tesniacou drážkou podľa STN EN 1433.

Popis

  • S tesniacou spojovacou drážkou a ochrannou hranou z liatiny a zníženou stavebnou výškou
  • Svetlá šírka 150 mm = stavebná výška 180 mm
  • Svetlá šírka 200 mm = stavebná výška 100 mm
  • Pre triedy zaťaženia C250 - F900 podľa STN EN 1433
  • Triedy zaťaženia sú odporučené pri zabudovaní podľa inštalačných podmienok
  • Od triedy zaťaženia D400 nie sú žľaby vhodné pre priečne kríženie rýchlostných komunikácií

Dokumenty