KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko

MEARIN Expert 300

Žľaby z polyesteru vystuženého sklenými vláknami s oceľovou ochrannou hranou podľa STN EN 1433

Popis

    • Pre záťažové triedy C250 - E600 podľa STN EN 1433
    • Záťažové triedy sú odporučené pri zabudovaní podľa inštalačných podmienok
    • Od triedy zaťaženia D400 nie sú žľaby vhodné pre priečne kríženie rýchlostných komunikácií

      Dokumenty