KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

MEASPHERE - odlučovač ľahkých kvapalín

Odlučovače ľahkých kvapalín s kalovou nádržkou a koalescenčným filtrom + dočisťovacia jednotka - PCUMEASPHERE

- Nádrž z recyklovateľného polyetylénu (HDPE)
- Vyrobená technikou rotačného odlievania
- Dodávané s kompozitným pochôdznym poklopom
- Automatický plovákový uzáver z polyetylénu kalibrovaný na 0,85
- Nátok a odtok z PVC
- Plne vynímateľný koalescenčný filter
- Trieda 1, výstup < 0,2 mg/l C10 C40 (prípadne 0,1 po individuálnom posúdení)