KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

ZVEREJNENIE DOKUMENTOV

Zverejnenie údajov o cezhraničnom zlúčení podľa §69aa ods. 3 ObZ

Spoločnosť MEA Water Management SK s.r.o., so sídlom Areál PDP Drietoma, Drietoma, 913 03 Slovenská republika, IČO: 36 561 436, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 31449/R, („ako Zanikajúca spoločnosť“) oznamuje, že zamýšľa realizovať cezhraničné zlúčenie s obchodnou spoločnosťou MEA Water Management s.r.o, spoločnosť zriadená a existujúca podľa práva Českej republiky, so sídlom Plzeň – Skvrňany, Domažlická 180, 314 56 Česká republika, IČO: 279 99 734, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským soudem v Plzni, oddiel: C, vložka číslo: 20820, („ako Nástupnícka spoločnosť“), tak aby došlo k zrušeniu zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie, zlúčením s Nástupníckou spoločnosťou, k prechodu imania Zanikajúcej spoločnosti na Nástupnícku spoločnosť.

Spoločnosť MEA Water Management SK s.r.o., so sídlom Areál PDP Drietoma, Drietoma, 913 03 Slovenská republika, IČO: 36 561 436, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 31449/R, týmto
zverejňuje údaje o cezhraničnom zlúčení podľa ust. §69aa ods. 3 Obchodného zákonníka

Zverejnené dňa 30.6.2017

ZVEREJNENIE DOKUMENTOV
Novinky - výpis všech