KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Nové betónové odlučovače s koalescenčným filtrom

Najnovšie sme zaradili do nášho sortimentu aj betónové odlučovače ropných látok s koalescenčným filtrom pre prietok 3-200 l/s alebo s obtokom pre prietok až do 2000 l/s. Odlučovače majú mnoho chytrých riešení, vrátane optimalizovaných vtokov pre čo najlepšie usadenie kalov v kalovom priestore. Odlučovače ropných látok sa dodávajú v dvoch základných provedeniach: s intergrovanou kalovou nádržou alebo kalovou nádržou samostatnou, z ktorej je voda následne vedená do odlučovača. Súčasťou výrobného programu sú tiež betónové odlučovače tukov a škrobov. Betónové odlučovače dopĺňajú náš úspešný rad odlučovačov z polyethylénu, polyesteru a ocele.

Stránky s betónovými odlučovačmi nájdedte TU.

Nové betónové odlučovače s koalescenčným filtrom
Novinky - výpis všech