KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Ochrana kořenových systémů a využití dešťové vody pro závlahu

Systém kořenové ochrany stromů odlehčuje od zátěže komunikací, zajišťuje správný růst a zabezpečuje dostatečnou vlhkost

Popis

Vysoce kapacitní boxy jsou navrženy tak, aby mohly absorbovat velké množství zeminy a poskytovat kořenům stromů dostatek okysličení. Kořenový systém se tak může volně rozrůstat všemi směry. Hlavní kořenové prameny rostou bez překážek v podzemních kanálcích, které mají průměr 500 milimetrů. Tlaková síla vozovky nebo jiných ploch, jako jsou parkoviště a pěší zóny, je absorbována vertikálně i horizontálně celým systémem a bezpečně přenášena do spodních vrstev. Tato ochrana umožňuje rozvoj kořenového systému zcela přirozeně. Systém také vytváří vodní zásobárnu, která je velice efektivní z dlouhodobého hlediska. Ochranné boxy nenahrazují podkladní vrstvy, ale umožňují okysličení zeminy a zabraňují jejímu zhutňování vlivem tlaků z vozovky.

Podkladní vrstva se podle standardních norem vytváří nad celým systémem. TreeBoxy mohou být uzavřené, částečně otevřené, nebo úplně otevřené do stran a směrem dolů, což kořenům umožňuje další rozvoj už mimo ochranný systém.

Nový impulz pro stávající kořenový systém může vnést také provzdušnění či nový způsob zavlažování. Skloubením propustného povrchu a plochých systémových prvků MEA/Enregis X‑Box je možné dodat kořenům potřebné okysličení a vodu. Tento systém se dá instalovat pod chodníkem nebo cyklostezkou i ke stávajícímu stromořadí.