KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Odvodňovanie komunikácií

Odvodňovanie komunikácií / Viacúčelové drenážne systémy

Popis

Storm-pipe (UP) SN 8

   
Kanalizační trubka pro dešťovou vodu z PE-HD

- V sendvičové konstrukci (vně vlnitá, uvnitř hladká) s vodotěsným hrdlovým spojením včetně
  profilového těsnicího kroužku.
- Vně černá, uvnitř šedá.
- Mimořádně zatížitelná (SN 8 ČSN EN 9969).

Storm-pipe (MP) SN 8

   
Víceúčelová trubka z PE-HD.
Dříve dodávána pod obchodním označením Strabusil SN 8 (MP)

- V sendvičové konstrukci (vně vlnitá, uvnitř hladká) s vodotěsným hrdlovým spojením včetně
  profilového těsnicího kroužku.
- Vně černá, uvnitř šedá.
- Mimořádně zatížitelná (SN 8 ČSN EN 9969).
- Druhy štěrbin podle DIN 4262-1 a NF P 16351.


Nezávazné doporučené ceny. Skutečné provedení nemusí odpovídat vyobrazení.
Skutečné rozměry se mohou lišit v rámci výrobních tolerancí.
Ceny jsou bez DPH.
Storm-pipe (LP) SN 8

   
Částečně perforovaná drenážní trubka z PE-HD.
Dříve dodávána pod obchodním označením Strabusil SN 8 (LP)

- V sendvičové konstrukci (vně vlnitá, uvnitř hladká) s volně přiloženou spojkou.
- Vně černá, uvnitř šedá, s bílým označením vrcholu.
- Mimořádně zatížitelná (SN 8 ČSN EN 9969).
- Druhy štěrbin podle DIN 4262-1 a NF P 16351.

Storm-pipe (TP) SN 8

   
Celoperforovaná drenážní trubka z PE-HD
Dříve dodávána pod obchodním označením Strabusil SN 8 (TP)


- V sendvičové konstrukci (vně vlnitá, uvnitř hladká) s volně přiloženou spojkou.
- Vně černá, uvnitř šedá.
- Mimořádně zatížitelná (SN 8 ČSN EN 9969).
- Druhy štěrbin podle DIN 4262-1 a NF P 16351.


Nezávazné doporučené ceny. Skutečné provedení nemusí odpovídat vyobrazení.
Skutečné rozměry se mohou lišit v rámci výrobních tolerancí.
Ceny jsou bez DPH.
Storm-pipe – příslušenství

   Další jmenovité světlosti na dotaz

Nezávazné doporučené ceny. Skutečné provedení nemusí odpovídat vyobrazení.
Skutečné rozměry se mohou lišit v rámci výrobních tolerancí.
Ceny jsou bez DPH.
Storm-pipe – příslušenství

   
Nezávazné doporučené ceny. Skutečné provedení nemusí odpovídat vyobrazení.
Skutečné rozměry se mohou lišit v rámci výrobních tolerancí.
Ceny jsou bez DPH.Strabusil® – drenážní trubka SN 4

   
Částečně perforované, celoperforované drenážní a víceúčelové trubky z PE-HD dle DIN 4262-1, typ R2, plocha perforace pro vtékání vody >= 50 cm2/m pro LP, TP, MP, šířka štěrbin 1,2 mm +/- 0,4 mm. Lze používat podle RAS-Ew (směrnice pro silniční stavby, část: Odvodnění) (SN 4 dle ČSN EN ISO 9969). Speciálně zhotovené trubky lze dodat na dotaz.

Použití:
Jako drenážní trubka pro funkčně spolehlivé odvodňo vání pozemních komunikací, letišť, sportovišť nebo v případech, kdy jsou kladeny zvýšené požadavky na drenážní trubky.Strabusil® – LP

   
Částečně perforovaná drenážní trubka z PE -HD v sendvičové konstrukci
(vně vlnitá, uvnitř hladká) se spojkou. Barva černá, s bílým označením vrcholu.Lze dodat ve jmenovitých světlostech DN 250 / 300 / 350 / 400 (na dotaz).

Strabusil® – TP

   
Celoperforovaná drenážní trubka z PE-HD v sendvičové konstrukci
(vně vlnitá, uvnitř hladká) se spojkou. Barva černá.

Strabusil® – MP

   
Víceúčelová trubka z PE-HD v sendvičové konstrukci (vně vlnitá, uvnitř hladká), s vodotěsným
hrdlovým spojením vč. těsnicího kroužku.
Barva černá, s bílým označením vrcholu.

Strabusil® – příslušenství

   


 


Nezávazné doporučené ceny. Skutečné provedení nemusí odpovídat vyobrazení.
Skutečné rozměry se mohou lišit v rámci výrobních tolerancí.
Ceny jsou bez DPH.
Strabusil® – příslušenství

 

Nezávazné doporučené ceny. Skutečné provedení nemusí odpovídat vyobrazení.
Skutečné rozměry se mohou lišit v rámci výrobních tolerancí.
Ceny jsou bez DPH.
Strabusil® – příslušenství

 Tvarovky lze na přání a za příplatek dodat také z PE.
Další tvarovky na dotaz

Nezávazné doporučené ceny. Skutečné provedení nemusí odpovídat vyobrazení.
Skutečné rozměry se mohou lišit v rámci výrobních tolerancí.
Ceny jsou bez DPH.Strabu-control®

   
Vnitřní průměr základního tělesa > 500 mm.
Proplachovací a kontrolní šachta z PE -HD ; barva černá.
Odolná proti UV záření; hmotnost cca 11 kg, mimořádně robustní. Odolná proti kyselinám, louhům, olejům, tukům a cementu dle DIN 8075, s integrovanou rezervou pro případné sedání nástavné trubky. Vodotěsná, podle DIN 4262-1. Lze zabudovat do dopravních ploch.

Použití:
Proplachovací a kontrolní šachta pro drenážní trubky Strabusil, pro veškeré stavby pozemních komunikací a inženýrských sítí.
Možnost přímého připojení trubek Strabusil s těsnicím kroužkem.

Strabu-control®

   
Vnitřní průměr základního tělesa > 600 mm.
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD; barva černá.
180° průchozí šachta s 1 přítokem a 1 odtokem DN 400.
Odolná proti UV záření; hmotnost cca 12 kg. Odolná proti kyselinám, louhům, olejům, tukům a cementu dle DIN 8075, s integrovanou rezervou pro případné sedání nástavné trubky. Vodotěsná, podle DIN 4262-1. Lze zabudovat do dopravních ploch.


Nezávazné doporučené ceny. Skutečné provedení nemusí odpovídat vyobrazení.
Skutečné rozměry se mohou lišit v rámci výrobních tolerancí.
Ceny jsou bez DPH.Strabu-control® – šachtové příslušenstvíDalší tvarovky na dotaz

Nezávazné doporučené ceny. Skutečné provedení nemusí odpovídat vyobrazení.
Skutečné rozměry se mohou lišit v rámci výrobních tolerancí.
Ceny jsou bez DPH.Strasil® – drenážní trubka SN 4

   
Částečně perforované drenážní a víceúčelové trubky z PVC-U , dle DIN 4262-1 typ C1, plocha pro vtékání vody >= 50 cm2/m, šířka štěrbin 1,2 mm +/- 0,2 mm. (SN 4 dle ČSN EN ISO 9969).

Použití:
Jako drenážní potrubí pro funkční a spolehlivé odvodnění pozemních komunikací, letišť, sportovišť, občanských a průmyslových staveb nebo podobných objektů, kde jsou kladeny zvýšené požadavky na drenážní potrubí.

Strasil® – LP

   


Částečně perforovaná drenážní trubka, příčně vlnitá, s příčnou perforací 220°, tunelového průřezu,
s hladkým dnem a se spojkou. Barva modrá.

Strasil® – MP

   


Víceúčelová drenážní trubka s vodotěsným hrdlovým spojením včetně těsnicích kroužků.
Barva modrá.

Strasil® – příslušenství

 


Nezávazné doporučené ceny. Skutečné provedení nemusí odpovídat vyobrazení.
Skutečné rozměry se mohou lišit v rámci výrobních tolerancí.
Ceny jsou bez DPH.
Strasil® – příslušenství

 
Strasil® – příslušenství

 
Strasil® – příslušenství

 

Další tvarovky na dotaz.


Potrubní systémy pro podzemní odvodnění inženýrských stavebInformace o DIN 4262-1 - Plastové trubky


V říjnu roku 2009 vyšla nová přepracovaná DIN 4262-1 „Potrubní systémy pro podzemní odvod nění inženýrských staveb – Část 1: Plastové trubky“.
Nahrazuje staré znění normy 2001-1.
  • Zavedení tříd kruhové tuhosti (tříd SN): Dosud probíhala klasifikace trubek podle kategorií ND a SD. Podle dané hodnoty DN vykazují trubky ND třídu SN 2/SN 4 a trubky SD třídu SN 4/SN 8.
    Nyní se trubky jasně označují a identifikují podle své třídy SN. Všechny trubky Strabusil a Strasil mají minimálně třídu SN 4.
  • Uvádění skutečného vnitřního průměru trubky, např. DN/ID, DN/OD: Drenážní trubky měly dosud jen označení DN. Protože se ve většině případů hodnota DN rovnala vnitřnímu průměru, bylo možno upustit od dalšího označení.
    Zahrnutím plnostěnných drenážních trubek do normy je zapotřebí používat přesnější označení, neboť v případě těchto trubek DN většinou neodpovídá vnitřnímu průměru. Musí se uvádět skutečný vnitřní průměr. U trubky musí být patrné, zda se v případě DN jedná o hydraulicky účinný vnitřní průměr ID nebo jen o vnější průměr OD.
Důležité:
Produkty Strabusil a Strasil jakož i jejich příslušenství vyhovují nadále normě DIN 4262-1 v plném rozsahu. Přesto je v novém znění obsaženo několik změn: