KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Parkovací dům Benešov

Právě probíhají dokončovací práce na stavbě nového parkovacího vícepodlažního domu v Benešově u autobusového a vlakového terminálu. Odvodnění bylo řešeno rozdílným způsobem na střešním podlaží a vnitřních krytých stáních. Krytá podlaží byla odvodněna vypařovacími žlaby PG1500 z polymerického betonu, které mají nízkou stavební výšku a nezasahují tak výrazně do nosné konstrukce. Bezroštový systém zajišťuje snadné čistění, nízký hluk a bezpečný pojezd. žlaby jsou určeny na zachycení úkapových vod z aut při dešti nebo z tajícího sněhu. Pro odvodnění střešního podlaží byly zvoleny nerezové bodové vpustě s nerezovým páskovým roštem a zpevněnými hranami. Bodové vtoky byly zvoleny pro svou dostatečnou hydraulickou kapacitu a spolehlivost. Autobusový terminál byl také odvodněn obrubníkovým odvodněním MEA KERB BUS se zvýšenou výškou obrubníku 180 mm a protiskluzovou úpravou.

Více o odvodnění vícepodlažních parkovišť naleznete po kliknutí ZDE!!!

Parkovací dům Benešov
NAŠE NAJNOVŠIE REALIZÁCIE SLEDUJTE AJ TU
Modul: Realizace - detail