KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
032 6499 169

Realizácie

Ukážky našich realizovaných stavieb:

MEA : DRAIN

Líniový odvodňovací systém z polymérbetónu. Žľaby s liatinovým alebo oceľovým roštom, odvodňovacie žľaby.

Viac informácií

MEA : KOMPOZITY

Kompozitné rošty, kompozitné lávky, rebríky a zábradlia a iné konštrukčné prvky z kompozitov MEA KOMPOZITY.

Viac informácií

MEA : NEREZ

Nerezové odvodnenie pre gastro prevádzky, potravinársky alebo chemický priemysel, sprchové a kúpeľňové žľaby a vpusty.

Viac informácií


MEA : TECH

Odlučovače ropných látok, tukov a škrobov, prečerpávacie stanice, regulátory a stavidlá.

Viac informácií

Z TISKU

Referencie našich realizácií v tlači, napísali o nás.

Viac informácií

VÝSTAVY

Ukážky z každoročnej výstavnej aktivity firmy MEA.

Viac informácií

Naše najnovšie realizácie sledujte TU:

Štěrbinové odvodnění MEA TOPSLOT pro odvodnění nádvoří při rekonstrukci zámku Hradec nad Moravicí

Štěrbinové odvodnění MEA TOPSLOT pro odvodnění nádvoří při rekonstrukci zámku Hradec nad Moravicí Při právě probíhající rekonstrukci Červeného zámku v Hradci nad Moravicí se do velkoformátové dlažby na nádvoří řešil způsob odvodnění plochy. Štěrbinové nerezové žlaby perfektně zapadly mezi dlažbu a objem zachycených vod zůstal ve žlabech MEARIN PLUS pod dlažbou. Bylo... čítať ďalej

Odvodnění zásobovacích ramp systémem MEARIN při výstavbě obchodního centra v Praze

Odvodnění zásobovacích ramp systémem MEARIN při výstavbě obchodního centra v Praze Součástí OC Bucharova je také výstavba nového supermarketu Lidl se zásobovací skloněnou rampou. Odvodnění v nejnižším místě je tak odvodněno žlabem s dostatečnou kapacitou a nosností. Žlab je z kompozitu SMC  s ochrannou ocelovou hranou MEARIN EXPERT 200 s litinovým roštem WAVE. ... čítať ďalej

Výměna kompozitních roštů na železničním mostě na trase Beroun-Rakovník

Výměna kompozitních roštů na železničním mostě na trase Beroun-Rakovník Právě probíhající rekonstrukce železničního mostu ve Žloukovicích na trase Beroun - Rakovník je opět s kompozitními rošty MEA. Jedná se o další použití kompozitních roštů MEA na železničních mostech. Je výhodné pro svou bezúdržbovost, nízkou hmotnost a bezpečnost.  Protiskluzové... čítať ďalej

Polymerbetonové žlaby se sníženou výškou na odvodnění terasy objektu v Šáreckém údolí v Praze

Polymerbetonové žlaby se sníženou výškou na odvodnění terasy objektu v Šáreckém údolí v Praze Žlaby EF 1000 s nerezovou ochrannou hranou a nerezovým můstkovým roštem A15 kN jsou použité na terase vily v Šáreckém údolí. Výškově limitované kontrukci se muselo přizpůsobit i odvodnění, proto zde byly použity žlaby se sníženou stavební výškou. Voda je tak spádována jedním... čítať ďalej

Zakrytí vodárenského objektu na dálnici D3 samonosnou kompozitní konstrukcí

Zakrytí vodárenského objektu na dálnici D3 samonosnou kompozitní konstrukcí Právě se dokončuje zakrytí vodárenského objektu na stavbě části dálničního úseku D3-Ševětín. Samonosná kompozitní konstrukce zakrývá jímku o velikosti 7x8 m. Samonosná konstrukce splňuje požadavek na demontovatelnost a na manipulaci pouze s lehkou technikou.  Téměř bezúdržbové... čítať ďalej

Kompozitní rošty MEA Micromesh na pěší lávce v Chomutově uspořily 45 tun materiálu

Kompozitní rošty MEA Micromesh na pěší lávce v Chomutově uspořily 45 tun materiálu Při rekonstrukci pěší lávky, která vede přes 13 kolejišť na nádraží v Chomutově, byla demontována původní železobetonová deska a nahrazena kombinací plných kompozitních desek a kompozitních roštů Micromesh s oky 8x8 mm. Značná úspora váhy o 45 tun prodloužila významně další... čítať ďalej

Horova ulice v Roztokách je odvodněna několika liniemi žlabu MEARIN EXPERT 300

Horova ulice v Roztokách je odvodněna několika liniemi žlabu MEARIN EXPERT 300 Vzhledem k velkému sklonu ulice bylo nutné použít široký žlab, v tomto případě MEARIN EXPERT 300, aby voda ani při přívalém dešti záchytný žlab nepřeskočila. Litinové rošty VAWE jsou navrženy tak, aby svým tvarem zachytili co největší množství vody a zároveń byly bezpečné... čítať ďalej

Při dokončování části úseku na R48 Rybí se právě instaluje kompozitní zábradlí MEA Kompozity

Při dokončování části úseku na R48 Rybí se právě instaluje kompozitní zábradlí MEA Kompozity Více než 3,5 km kompozitního zábradlí bude nainstalováno při realizaci úseku Rybí, MúK Rychaltice na rychlostní komunikaci R48. Kompozitní zábradlí je kotveno do předem připravených betonových patek v gabionu. Kompozitní materiál byl zvolen pro své výhodné vlastnosti jako je odolnost... čítať ďalej

Monolitické žlaby DM1000 a DM2000 pojížděné těžkou hasičskou technikou v Chrástu

Monolitické žlaby DM1000 a DM2000 pojížděné těžkou hasičskou technikou v Chrástu Plochy u nově otevřené hasičské zbojnice v Chrástu jsou odvodněny monolitickým odvodńovacím systémem MEADRAIN DM ve světlých šířkách 100 a 200 mm. Monolitické žlaby jsou určeny pro těžký a rychlý pojezd a jsou bez pohyblivých částí. Používají se na frekventované komunikace... čítať ďalej

Instalace žlabů MEA EN1000 a odlučovače ropných látek v Chrastavě na Liberecku

Instalace žlabů MEA EN1000 a odlučovače ropných látek v Chrastavě na Liberecku Právě probíhá pokládka několika linií žlabů MEADRAIN EN1000 na stavbě sběrného dvora v Chrastavě. Žlaby EN1000 s litinovou hranou a litinovým roštem, který je uchycen systémem PROFIX, jsou dimenzovány až pro zátěž F900 kN. Na sběrném dvoře jsou vystaveny velkému tlaku od vysokozdvižných... čítať ďalej

Právě probíhá instalace betonových prefabrikovaných anglických dvorků MEAVECTOR na Praze 5

Právě probíhá instalace betonových prefabrikovaných anglických dvorků MEAVECTOR na Praze 5 Betonové sklepní světlíky jsou zajímavou alternativou k rozšířeným SMC kompozitním světlíkům MEA MAX a MEA MULTINORM. Betonové prefabrikované světlíky mají širší možnosti uplatnění. Dají se instalovat do větších hloubek nebo mají větší rozměrové možnosti. Po odladění... čítať ďalej

MEADRAIN ENS 4000 bezpečně zajišťuje odvodnění ramp ve výrobním areálu u Karlových Varů

MEADRAIN ENS 4000 bezpečně zajišťuje odvodnění ramp ve výrobním areálu u Karlových Varů Nedávná instalace vysokokapacitních žlabů MEADRAIN ENS 4000 má zajistit bezpečný odvod dešťových vod od nakládacích ramp ve výrobním závodě SWISS-FORM v Nové Roli. Dešťová voda z celé manipulační plochy se svedena do vysokokapacitního žlabu světlé šířky 400 mm, který je... čítať ďalej

Odvodnění mostu v Dolanech mostními obrubníkovými prvky MEA DECK

Odvodnění mostu v Dolanech mostními obrubníkovými prvky MEA DECK Při právě probíhající rekonstrukci mostu na silnici Plzeň - Chrást jsou pro odvodnění mostovky použité prvky mostního obrubníkového odvodnění MEA DECK. Systémové kompozitní prvky ED 150x210x150 HB jsou lehké a snadno se instalují. Není potřeba žádná kanalizace vedená pod mostem,... čítať ďalej

Úsek dálnice D46 s monolitickými žlaby MEA DM1500

Úsek dálnice D46 s monolitickými žlaby MEA DM1500 Téměř 200 metrů odvodnění se právě instaluje na dálnici D46. Odvodnění je umístěno podél protihlukové stěny u Olšan na Prostějovsku. Součástí dodávky byl také test na odolnost proti CHRL v laboratoři ŘSD. Žlaby systému DM 1000-1500-2000 jsou navržené pro zatížení až F900... čítať ďalej

Odvodnění dílen spediční firmy v Klatovech realizováno žlaby MEA

Odvodnění dílen spediční firmy v Klatovech realizováno žlaby MEA Při výstavbě nových dílen pro údržbu nákladních aut ve firmě Lorenc logistic byly pro odvodnění vnitřních prostor instalovány žlaby z polymerického betonu MEADRAIN. Pro odvodnění pojízdných prostor byly použité systémy MEA EN1000 , vysokozátěžové žlaby s litinovou hranou... čítať ďalej

MEARIN Plus 100 na školním hřišti v Hvožďanech

MEARIN Plus 100 na školním hřišti v Hvožďanech Právě dokončená nová běžecká dráha na základní škole ve Hvožďanech je odvodněna žlaby MEARIN PLUS 100 s ocelovým mřížkovým roštem. Rošt je uchycen spolehlivým systémem STARFIX, který umožňuje snadnou údržbu a je bezpečný i při intenzivním provozu. Žlaby MEARIN PLUS... čítať ďalej

Kompozitní plné desky použité při rekonstrukci trolejbusového vedení

Kompozitní plné desky použité při rekonstrukci trolejbusového vedení Při výměně trolejového vedení pro Dopravní podnik města Brna se také vyměnily původní pozinkované plechy protidotykových izolačních zábran na pěší lávce v ulici Petra Křivky. Záměna byla provedena z důvodu použití vhodnějšího materiálu, který nerezaví, je nevodivý,... čítať ďalej

Právě se dokončuje ČOV Řitka u Prahy vybavená lávkami a schodišti z kompozitů MEA

Právě se dokončuje ČOV Řitka u Prahy vybavená lávkami a schodišti z kompozitů MEA V Řitce u Prahy se použily na veškeré lávky, schodiště, zábradlí nebo žebříky právě kompozitní profily a rošty MEA. Kompozitní sklolaminátové materiály skvěle odolávají vlhkému prostředí a chemickým výparům na čistírně odpadních vod, ale i na jiných vodárenských objektech.... čítať ďalej

Instalace nerezových podlahových vpustí v potravinářství

Instalace nerezových podlahových vpustí v potravinářství Právě realizovaná další etapa rozšíření potravinářské výroby v Příbrami má odvodnění podlah řešené nerezovými vpustěmi MEA COMPACT 100 se zesíleným krytem. Tento systém se uplatnil již na první etapě v roce 2017 a osvědčil se v těžkém provozu zpracování masa. Odolnost... čítať ďalej

Žlaby MEA byly instalovány při nedávné rekonstrukci v ulici U stadionu v Neratovicích

Žlaby MEA byly instalovány při nedávné rekonstrukci v ulici U stadionu v Neratovicích Systém odvodnění MEA SV1000 s litinovým roštem pro zatížení D400 kN byl navržen při nedávno dokončené rekonstrukci ulice U stadionu v Neratovicích. Minimální podélné spády si vyžádaly řešení, které vyřeší problém s odvodem dešťové vody ve frekventované části ulice.... čítať ďalej

Modul: Realizace (čerpá z mea-odvodneni.cz)