KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Systém MEADRAIN

Ucelený systém polymérbetónových žľabov s roštom šírky – 100-150-200-300-400 pre triedy zaťaženia až do F900.

  • Universálne žľaby pre stredné zaťaženie: SV1000
  • Žľaby s liatinovou ochranou hranou: EN1000-3000, ENS4000
  • Žľaby pre garážové parkoviská: PG1000, 1500, 3000
  • Odvodnenie rychlostných komunikácií: DM1000, 1500, 2000, KERB
  • Štrbinové žľaby pre pešie zóny a námestia: TSL1000, TSH1000,  TSH1500., TSH2000, TS1000, TS1500

ENS vysokokapacitné záťažové žľaby

ENS vysokokapacitné záťažové žľaby Žľaby svetlej šírky 300 až 400 mm s upravenou liatinovou hranou pre vysokú zátaž až 900 kN. Veľký prietočný profil zaisťuje zachytenie a odvod veľkého objemu dažďových vôd. Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

EN záťažové žľaby

EN záťažové žľaby Polymérbetónové žľaby s liatinovou ochrannou hranou pre záťaž až F900 kN. Široká oblasť použitia od peších zón až po priemyselné areály. Šírky žľabov 100-150-200-300 mm s plynulým spádom dna. Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

SV stredne zaťažované žľaby

SV stredne zaťažované žľaby Žľaby s oceľovou ochranou hranou hrúbky 4 mm v svetlých šírkach 100, 150, 200 a 300 mm so spádom dna pre plynulejší odvod vody. Univerzálne použitie aj vďaka variante s nerezovou hranou. Vhodné pre triedu zaťaženia až do E600. Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

DM monolitické žľaby

DM monolitické žľaby Monolitický žľab veľmi odolný a jednoduchý na inštaláciu. V svetlých šírkach 100, 150 a 200 mm a pre triedu zaťaženia až do F900. Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

KERB obrubníkové odvodnenie

KERB obrubníkové odvodnenie Vysoko účinný pozdĺžny odvodňovací obrubníkový systém svetlej šírky 100 mm v rôznych výškach. Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

PG vyparovacie žľaby

PG vyparovacie žľaby Polymérbetónové žľaby výšky len 50 mm určené prevažne pre kryté parkoviská. Pre triedy zaťaženia až C250 podľa STN EN 1433. Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

MEA Sport

MEA Sport Odvodňovacie žľaby pre športové ihriská a atletické štadióny. Ucelený program žľabov a obrubníkov pre atletické dráhy, doskočiská a pre viacúčelové ihriská. Odvodňovacie systémy splňujú parametre Medzinárodnej atletickej federácie. DETAIL

Výber žľabov podľa použitia