KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Filtre a prečisťovacie šachty

Pred tým, než sa voda dostane do nádrží alebo vsakovacích systémov, je potrebné oddeliť hrubé i drobné nečistoty. Či už sa jedná o lístie a ihličie v odkvapoch, alebo ďaľšieí nečistoty zo žľabov, ktoré zvádzajú vodu zo spevnených plôch. K tomu sloužia odkvapové zvodové filtre alebo prečisťovacie šachty.