KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
032 6499 169
Carousel (široký)

MEA WATER MANAGEMENT S.R.O.

PROFESIONÁLNE ODVODŇOVACIE A KONŠTRUKČNÉ SYSTÉMY.

Vyrába a dodáva na slovenský trh profesionálne odvodňovacie a konštrukčné systémy i systémy pre bytovú výstavbu, dom i záhradu.

Odvodňovacie systémy: líniové odvodňovacie systémy - odvodňovacie žľaby, vsakovacie systémy, odlučovače ropných látok a tukov, celonerezové odvodňovacie systémy - žľaby, vpuste, kúpeľňové žliabky, šachtové poklopy z kompozitu, liatiny, ocele.

Konštrukčné systémy z kompozitu a nereze - normované rošty i prvky pre individuálne riešenia.

Systémy pre bytovú výstavbu - produkty pre dom i záhradu: pivničné svetlíky, pivničné a garážové okná, vetracie šachty, drenážne rúry z PE-HD, dvorné vpuste, zatrávňovacie panely, systém odvetraných a zdvojených podláh, kanalizačné upchávky, spätné klapky.

Komponenta: Sortiment

Aktuálne realizácie

Kompozitní rošty MEA Micromesh na pěší lávce v Chomutově uspořily 45 tun materiálu

Při rekonstrukci pěší lávky, která vede přes 13 kolejišť na nádraží v Chomutově, byla demontována původní železobetonová deska a nahrazena kombinací plných kompozitních desek a kompozitních roštů Micromesh s oky 8x8 mm. Značná úspora váhy o 45 tun prodloužila významně další... VIAC INFORMÁCIÍ

Kompozitní rošty MEA Micromesh na pěší lávce v Chomutově uspořily 45 tun materiálu
Modul Realizace (čerpá z mea-odvodneni.cz)
Zdieľajte s nami naše videá na YOUTUBE

NOVINKA
Zdieľajte s nami naše videá na YOUTUBE

Navštívte náš Youtube kanál MEA YOUTUBE, kde sme pripravili sériu videí o našich výrobkoch, ktoré vám môžu viac priblížiť ich použitie. Nateraz si je možné pozrieť videá o odvodňovacích systémoch MEA DM monolitické žľaby do komunikácií alebo PG 1500 EVO vyparovacie žľaby...

VIAC INFORMÁCIÍ

VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODY VO VEREJNOM ZÁUJME

NOVINKA
VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODY VO VEREJNOM ZÁUJME

Efektívne hospodárenie s dažďovou vodou na verejných priestranstvách, budovách a komunikáciách má pre správcov, obce, miestnu alebo krajskú samosprávu, niekoľko možností riešení. Akumulácia dažďovej vody v nádržiach Zabudovanie podzemných veľkokapacitných nádrží pre akumuláciu...

VIAC INFORMÁCIÍ

Novinky - výpis homepage