KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
032 6499 169
Carousel (široký)

MEA WATER MANAGEMENT S.R.O.

PROFESIONÁLNE ODVODŇOVACIE A KONŠTRUKČNÉ SYSTÉMY.

Vyrába a dodáva na slovenský trh profesionálne odvodňovacie a konštrukčné systémy i systémy pre bytovú výstavbu, dom i záhradu.

Odvodňovacie systémy: líniové odvodňovacie systémy - odvodňovacie žľaby, vsakovacie systémy, odlučovače ropných látok a tukov, celonerezové odvodňovacie systémy - žľaby, vpuste, kúpeľňové žliabky, šachtové poklopy z kompozitu, liatiny, ocele.

Konštrukčné systémy z kompozitu a nereze - normované rošty i prvky pre individuálne riešenia.

Systémy pre bytovú výstavbu - produkty pre dom i záhradu: pivničné svetlíky, pivničné a garážové okná, vetracie šachty, drenážne rúry z PE-HD, dvorné vpuste, zatrávňovacie panely, systém odvetraných a zdvojených podláh, kanalizačné upchávky, spätné klapky.

Komponenta: Sortiment

Aktuálne realizácie

Modul Realizace - výpis homepage


VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODY VO VEREJNOM ZÁUJME

Efektívne hospodárenie s dažďovou vodou na verejných priestranstvách, budovách a komunikáciách má pre správcov, obce, miestnu alebo krajskú samosprávu, niekoľko možností riešení.

VIAC INFORMÁCIÍ

INFORMÁCIA O CEZHRANIČNOM ZLÚČENÍ

Vážení obchodní partneri, dovoľujeme si Vám oznámiť cezhraničné zlúčenie spoločnosti MEA Water Management SK, s.r.o.

VIAC INFORMÁCIÍMENÍME SA NA MEA WATER MANAGEMENT

Vážení obchodní priatelia, už 20 rokov sme tu úspešne s Vami pod hlavičkou RONN. Pred štyrmi rokmi, v roku 2013 sme sa stali súčasťou nadnárodného zoskupenia firiem MEA. Vzhľadom k úspešnému prepojeniu oboch firiem MEA a RONN, sme sa od 8. 12. 2016 plne začlenili do skupiny pod názvom MEA Water Management s.r.o.

VIAC INFORMÁCIÍCELKOVÝ PREHĽAD V .PDF

Na stiahnutie ponúkame celkový prehľad všetkých našich produktov vo formáte pdf.

DOWNLOADZVEREJNENIE DOKUMENTOV

NOVINKA
ZVEREJNENIE DOKUMENTOV

Zverejnenie údajov o cezhraničnom zlúčení podľa §69aa ods. 3 ObZSpoločnosť MEA Water Management SK s.r.o., so sídlom Areál PDP Drietoma, Drietoma, 913 03 Slovenská republika, IČO: 36 561 436, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo:...

VIAC INFORMÁCIÍ

SYSTÉM MEATEC

NOVINKA
SYSTÉM MEATEC

Oceľové odvodňovacie žľaby výškovo nastaviteľné alebo s pevnou stavebnou výškou, určené pre odvodnenie fasád a terás.

VIAC INFORMÁCIÍ

Novinky - výpis homepage