KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
032 6499 169
Carousel (široký)

MEA WATER MANAGEMENT S.R.O.

PROFESIONÁLNE ODVODŇOVACIE A KONŠTRUKČNÉ SYSTÉMY.

Vyrába a dodáva na slovenský trh profesionálne odvodňovacie a konštrukčné systémy i systémy pre bytovú výstavbu, dom i záhradu.

Odvodňovacie systémy: líniové odvodňovacie systémy - odvodňovacie žľaby, vsakovacie systémy, odlučovače ropných látok a tukov, celonerezové odvodňovacie systémy - žľaby, vpuste, kúpeľňové žliabky, šachtové poklopy z kompozitu, liatiny, ocele.

Konštrukčné systémy z kompozitu a nereze - normované rošty i prvky pre individuálne riešenia.

Systémy pre bytovú výstavbu - produkty pre dom i záhradu: pivničné svetlíky, pivničné a garážové okná, vetracie šachty, drenážne rúry z PE-HD, dvorné vpuste, zatrávňovacie panely, systém odvetraných a zdvojených podláh, kanalizačné upchávky, spätné klapky.

Komponenta: Sortiment


MENÍME SA NA MEA WATER MANAGEMENT

Vážení obchodní priatelia, už 20 rokov sme tu úspešne s Vami pod hlavičkou RONN. Pred štyrmi rokmi, v roku 2013 sme sa stali súčasťou nadnárodného zoskupenia firiem MEA. Vzhľadom k úspešnému prepojeniu oboch firiem MEA a RONN, sme sa od 8. 12. 2016 plne začlenili do skupiny pod názvom MEA Water Management s.r.o.

VIAC INFORMÁCIÍCELKOVÝ PREHĽAD V .PDF

Na stiahnutie ponúkame celkový prehľad všetkých našich produktov vo formáte pdf.

DOWNLOADSYSTÉM MEATEC

NOVINKA
SYSTÉM MEATEC

Oceľové odvodňovacie žľaby výškovo nastaviteľné alebo s pevnou stavebnou výškou, určené pre odvodnenie fasád a terás.

VIAC INFORMÁCIÍ

MEA FLUID

NOVINKA
MEA FLUID

Nový žľab pre stredne záťažované plochy. osvedčená konštrukcia, jednoduchá inštalácia, vysoká hydraulická kapacita, výber krycích roštov

VIAC INFORMÁCIÍ

Novinky - výpis homepage