KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
032 6499 169

Projekčný servis

Navrhneme najvhodnejšie riešenie s ohľadom na požiadavky, umiestnenie a parametre. Riešenie spracujeme a odovzdáme kompletnú dokumentáciu vrátane výkresov a výpisu materiálu.


Radi Vám navrhneme vhodný:


LÍNIOVÉ ODVODNENIE ŽĽABMI
PRE VONKAJŠIE PLOCHY

Vypracuje pre Vás:
Filip Herman

Viac informácií


VSAKOVACÍ SYSTÉM
ALEBO NÁDRŽ

Vypracuje pre Vás:
Filip Herman

Viac informácií


ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK
A TUKOV, REGULÁTOR ALEBO
PREČERPÁVACIU ŠACHTU

Vypracuje pre Vás:
Filip Herman

Viac informáciíNEREZOVÝ
ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

Vypracuje pre Vás:
Ing. Jitka Matrasová

Viac informácií


KOMPOZITNÉ LÁVKY, REBRÍKY
DO NÁDRŽE ALEBO ROŠTY

Vypracuje pre Vás:
Ing. Martin Kalčík

Viac informácií


KOMPLEXNÝ NÁVRH
NA RIEŠENIE PROBLEMATIKY
DAŽĎOVÝCH VÔD

Viac informácií