KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

SV stredne zaťažované žľaby

Žľaby s oceľovou ochranou hranou hrúbky 4 mm v svetlých šírkach 100, 150, 200 a 300 mm so spádom dna pre plynulejší odvod vody. Univerzálne použitie aj vďaka variante s nerezovou hranou. Vhodné pre parkoviská, pešie zóny, manipulačné plochy alebo pre odvodnenie ulíc. Pre zaťaženie až do 600 kN.

  • S tesniacou spojovacou drážkou a ochrannou hranou z pozinkovanej/nehrdzavejúcej ocele hr. 4 mm
  • Svetlé šírky 100 - 150 - 200 - 300 mm
  • Stavebné výšky 80-305 mm
  • Pre triedy zaťaženia A15 - E600 podľa STN EN 1433
  • Triedy zaťaženia sú odporučené pri zabudovaní podľa inštalačných podmienok
  • Od triedy zaťaženia D400 nie sú žľaby vhodné pre priečne kríženie rýchlostných komunikácií

Výber žľabov podľa použitia