KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Produkty podľa využitia

Priemyselná výstavba E600

MEADRIAN SV/SE 1000

MEADRIAN SV/SE 1000 Polymérbetónové žľaby s ochrannou oceľovou hranou hr. 4 mm a tesniacou drážkou podľa STN EN 1433 Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

MEARIN Expert 100

MEARIN Expert 100 Žľaby z polyesteru vystuženého sklenými vláknami s oceľovou ochrannou hranou podľa STN EN 1433 Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

DM 1000

DM 1000 Polymérbetónové monolitické žľaby pre triedy zaťaženia až do F900 podľa STN EN 1433. Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

DM 1500

DM 1500 Polymérbetónové monolitické žľaby pre triedy zaťaženia až do F900 podľa STN EN 1433 Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

MEADRAIN SV/SE 1500

MEADRAIN SV/SE 1500 Polymérbetónové žľaby s ochrannou oceľovou hranou hr. 4 mm a tesniacou drážkou podľa STN EN 1433 Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

MEARIN Expert 150

MEARIN Expert 150 Žľaby z polyesteru vystuženého sklenými vláknami s oceľovou ochrannou hranou podľa STN EN 1433 Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

DM 2000

DM 2000 Polymérbetónové monolitické žľaby pre triedy zaťaženia až F900 podľa STN EN 1433 Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

MEADRAIN SV/SE 2000

MEADRAIN SV/SE 2000 Polymérbetónové žľaby s ochrannou oceľovou hranou hr. 4 mm a tesniacou drážkou podľa STN EN 1433 Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

MEARIN Expert 200

MEARIN Expert 200 Žľaby z polyesteru vystuženého sklenými vláknami s oceľovou ochrannou hranou podľa STN EN 1433 Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

MEARIN Expert 300

MEARIN Expert 300 Žľaby z polyesteru vystuženého sklenými vláknami s oceľovou ochrannou hranou podľa STN EN 1433 Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

MEADRAIN SVF/SEF 1000 mini

MEADRAIN SVF/SEF 1000 mini Polymérbetónové žľaby s ochrannou oceľovou hranou hr. 4 mm a tesniacou drážkou podľa STN EN 1433 Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

MEADRAIN SVF/SEF 1500 mini

MEADRAIN SVF/SEF 1500 mini Polymérbetónové žľaby s ochrannou oceľovou hranou hr. 4 mm a tesniacou drážkou podľa STN EN 1433. Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

MEADRAIN EN 1000

MEADRAIN EN 1000 Polymérbetónové žľaby s integrovanou ochrannou liatinovou hranou a tesniacou drážkou podľa STN EN 1433. Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

MEADRAIN SVF/SEF 2000 mini

MEADRAIN SVF/SEF 2000 mini Polymérbetónové žľaby s ochrannou oceľovou hranou hr. 4 mm a tesniacou drážkou podľa STN EN 1433. Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

MEADRAIN EN 1500

MEADRAIN EN 1500 Polymérbetónové žľaby s integrovanou ochrannou liatinovou hranou a tesniacou drážkou podľa STN EN 1433. Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

MEADRAIN EN 2000

MEADRAIN EN 2000 Polymérbetónové žľaby s integrovanou ochrannou liatinovou hranou a tesniacou drážkou podľa STN EN 1433. Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

MEADRAIN EN 3000

MEADRAIN EN 3000 Polymérbetónové žľaby s integrovanou ochrannou liatinovou hranou a tesniacou drážkou podľa STN EN 1433. Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

MEADRAIN SVS/SES 3000

MEADRAIN SVS/SES 3000 Polymérbetónové žľaby s ochrannou oceľovou hranou hr. 4 mm a tesniacou drážkou podľa STN EN 1433 Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

MEADRAIN ENS 3000

MEADRAIN ENS 3000 Polymérbetónové žľaby s integrovanou zosilnenou ochrannou liatinovou hranou a tesniacou drážkou podľa STN EN 1433 Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

MEADRAIN ENS 4000

MEADRAIN ENS 4000 Polymérbetónové žľaby s integrovanou zosilnenou ochrannou liatinovou hranou a tesniacou drážkou podľa STN EN 1433 Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

MEADRAIN ENF 1500/2000 mini

MEADRAIN ENF 1500/2000 mini Znížené polymérbetónové žľaby s integrovanou ochrannou liatinovou hranou a tesniacou drážkou podľa STN EN 1433. Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko DETAIL

Výber žľabov podľa použitia