KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko

MEARIN Expert 150

Žľaby z polyesteru vystuženého sklenými vláknami s oceľovou ochrannou hranou podľa STN EN 1433

Popis

   • Pre záťažové triedy B125 - E600 podľa STN EN 1433
   • Záťažové triedy sú odporučené pri zabudovaní podľa inštalačných podmienok
   • Od triedy zaťaženia D400 nie sú žľaby vhodné pre priečne kríženie rýchlostných komunikácií

     Dokumenty