KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Veľkokapacitné podzemné nádrže na dažďovú vodu

Sucho a nedostatok vody je už teraz problematická téma, ktoré nás bude sprevádzať stále častejšie. Preto potrebujeme vodu nielen vsakovať, ale tiež uchovávať pre ďalšie využitie. Nádrže sú vytvorené z blokov, ktoré sú po zostavení obalené nepriepustnou fóliou. Sú vhodné prevažne ako retenčné nádrže pre spomalenie nárazových zrážok. V prípade, že je vodu potrebné následne využiť, je vhodnejšie použiť klasickú podzemné, alebo nadzemné nádrže. Potrebný objem je možné dosiahnuť správnou voľbou jednej veľkej nádrže, alebo prepojením viacerých menších. Nádrž možno použiť na zalievanie alebo vodu použiť v objekte na pranie, splachovanie, umývanie a iné.  Nádrže môžu tiež slúžiť ako rezervoár vody pre prípad požiaru, alebo pre technické služby ako úžitková voda pri čistení ulíc. V dnešnej dobe je tvorba dostatočných rezervných zdrojov vody nesmierne dôležitá a nie je dobné ju podceniť.