KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
032 6499 169

Realizácie

Ukážky našich realizovaných stavieb:

MEA : DRAIN

Líniový odvodňovací systém z polymerického betónu. Žľaby s liatinovým alebo oceľovým roštom, odvodňovacie žľaby.

Viac informácií

MEA : KOMPOZITY

Kompozitné rošty, kompozitný lávky, rebríky a zábradlia a iné konštrukčné prvky z kompozitov MEA KOMPOZITY.

Viac informácií

MEA : NEREZ

Nerezové odvodnenie pre gastro prevádzky, potravinársky alebo chemický priemysel, sprchové a kúpeľňové žľaby a vpuste.

Viac informácií


MEA : TECH

Odlučovače ropných látok, tukov a škrobov, prečerpávacie stanice, regulátory a stavidlá.

Viac informácií

Z TISKU

Referencie našich realizácií v tlači, napísali o nás.

Viac informácií

VÝSTAVY

Ukážky z každoročnej výstavnej aktivity firmy MEA.

Viac informácií

Naše najnovšie realizácie sledujte TU:


Modul: Realizace - výpis všech