KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

DM monolitické žľaby

Systém DM je monolitický žľab, u kterého sú nátokové otvory integrované do konštrukcie z polymérbetónu. Žľab je veľmi odolný a jednoduchý na inštaláciu. Vďaka svojej konštrukcii je vhodný nielen pre rychlostné a mestské komunikácie, ale tiež do manipulačných a vysoko zaťažovaných plôch.

  • Svetlé šírky 100 - 150 - 200  mm
  • Stavebné výšky 265-570 mm
  • Pre triedy zaťaženia A15 - F900 podľa STN EN 1433
  • Triedy zaťaženia sú odporučené pri zabudovaní podľa inštalačných podmienok

Výber žľabov podľa použitia