KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko

DM 1500

Polymérbetónové monolitické žľaby pre triedy zaťaženia až do F900 podľa STN EN 1433  • Monolitické žľaby
  • Svetlá šírka 150 mm
  • Stavebné výšky 280 a 480 mm
  • Pre triedy zaťaženia A15 - F900 podľa STN EN 1433
  • Triedy zaťaženia sú odporučené pri zabudovaní podľa inštalačných podmienok