KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Odlučovače ropných látok

Odlučovače ropných látok z polyesteru alebo odlučovače oceľové majú široké možnosti použitia. Od prečistenia vody z veľkých plôch po malé prevádzky. Garancia odlučovačov je od 10 do 15 rokov.

Prehľad odlučovačov

Pozrite sa na prehľad odlučovačov ropných látok, kde se dozviete okrem iného rozmedzie prietokov.

Zobraziť prehľad

NOVINKA - MEASPHERE

Novinka na trhu: odlučovače ľahkých kvapalín s kalovou nádržkou a koalescenčným filtrom.

Prejsť na produkt