KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

MEA WATER

Odlučovače ropných látok z polyesteru alebo odlučovače oceľové majú široké možnosti použitia. Od veľkých plôch po malé prevádzky. Garancia odlučovačov je od 10 do 15 rokov. Z polyetylénu sa vyrábajú odlučovače tukov a škrobov alebo menšie pre ropné látky.

MEA Solution

Pozrite sa na interaktívnu aplikáciu, ktorá Vám pomôže s problematikou dažďových vôd.

Prejsť do aplikácie

Odlučovače ropných látok

Odlučovače ropných látok Odlučovače ropných látok slúžia na oddelenie ľahkých látok z dažďových vôd, ktoré môžu byť následne vsiaknuté do pôdy alebo odvedené do zbernej kanalizácie. Množstvo technických riešení odlučovačov pokryje všetky oblasti a nároky na čistenie. DETAIL

Systémy vsakovania dažďových vôd a retencií

Systémy vsakovania dažďových vôd a retencií Vysoko efektívne vsakovacie a retenčné systémy dažďových vôd. Vsakovacie boxy s vysokou pevnosťou a s maximálnym vnútorným objemom. DETAIL

Regulátory prietoku vody a stavidlá

Regulátory prietoku vody a stavidlá Regulátory prietoku dažďovej vody umožňujú plynulý prietok do kanalizácie alebo vsakovacích systémov i pri prívalových dažďoch. DETAIL

Prečerpávacie stanice pre objekty a kanalizačnú sieť

Prečerpávacie stanice pre objekty a kanalizačnú sieť Prečerpávacie stanice pre splaškové vody, ktoré je potrebné prečerpávať do vyššie položenej kanalizačnej siete. Od malých bytových jednotiek až po veľké obytné celky. DETAIL

Drenážne systémy

Drenážne systémy Drenážne systémy pre odvodnenie komunikácií a budov, drenážne rúrky a príslušenstvo. DETAIL

Veľkokapacitné podzemné nádrže na dažďovú vodu

Veľkokapacitné podzemné nádrže na dažďovú vodu Pre zadržanie a uchovanie väčšieho množstva dažďovej alebo i pitnej vody sú vhodné jednoliate nádrže veľkých objemov, alebo prepojenie viac menších nádrží. Záleží vždy na dispozičnom riešení alebo následnom využití. Systém MINI TANK je tvorený systémom prvkov, z ktorých je možné vytvárať nádrže ľubovolne dlhé s potrebným objemom. Systém INFINITY TANK je variabilný systém, kde sú prvky nielen rovné alebo koncové, ale tiež T a L-90°. Tým je možné vytvoriť zostavu, ktorá sa vojde na takmer akúkoľve DETAIL