KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

SYSTÉM MEA BRIDGE - mostné odvodnenie

Odvodňovacie systémy z polymerického betonu pre spoľahlivé odvodnenie mostov a komunikácií. Odvodnenie nezasahuje do komunikácie a je vhodné pre malé pozdĺžne spády vozoviek.