KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Plné zákryty a poklopy

Vnitřní žebrová konstrukce pevně spojena s krycí deskou.

Popis

Vnitřní žebrová konstrukce pevně spojena s krycí deskou – oboustranně nebo jednostranně se používá na zakrytí podélných žlabů, vstupů, na lávky. Oboustranné plné zakrytí zvyšuje nosnost. Protiskluzová vrstva je bezpečná a zvyšuje také odolnost krytů vůči UV záření nebo opotřebení. Panely PA40 jsou vhodné na zakrytí dlouhých technologických žlabů.

Použití

Poklopy, zakrytí kanálků, mosty, nájezdy.

Parametry

Výška 20 / 30 / 38 / 50 / 60 mm
Barva Šedá / Zelená / jiná na vyžádání
Úprava Protiskluz popískování
Materiál Izoftalická nebo vinylesterová pryskyřice

Zátěžové tabulky

Zatěžovací hodnoty jsou stanoveny pro maximální průhyb L/125. Přičemž L je vzdálenost podpěr. Průhyb L/125 odpovídá hodnotě 0,75% vzdálenosti rozponu.
Bezpečnostní faktor znamená násobek zatížení, při kterém může docházet k trvalé deformaci. Používá se pro zachování tuhosti konstrukce s ohledem na pružnost a stárnutí materiálu.