KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko

DM 2000

Polymérbetónové monolitické žľaby pre triedy zaťaženia až F900 podľa STN EN 1433

Popis

  • Monolitické žľaby
  • Svetlá šírka 200 mm
  • Stavebné výšky 320, 420, 520 a 570 mm
  • Pre triedy zaťaženia A15 - E600 podľa STN EN 1433
  • Triedy zaťaženia sú odporučené pri zabudovaní podľa inštalačných podmienok

Video

Dokumenty