KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Mostní vnější sběrný a odtokový žlab na komunikaci I38 Debř je z kompozitu MEA

Před dokončením je rekonstrukce mostu u Mladé Boleslavi na silnici I38 dlouhý cca. 500 metrů. Vzhledem ke způsobu rekonstrukce bylo třeba vyměnit vnější odtokový žlab, který pobírá dešťovou vodu ze vtokových vpustí po celé délce mostu a ta je pak svedena na konci mostu do jímky. Stávající nevyhovující plechový žlab byl zaměněn za řešení z kompozitu. Firma MEA vyrobila a instalovala podélný kompozitní U-profil 400x400 mm, který byl vždy po 6ti metrech spojován nerezovými přírubami. Musel se zde řešit jak rádius vertikální, ale také horizontální. Vnější otevřený kompozitní žlab je upevněn na rektifikovatelné konzole k zajištění plynulého spádu. Nosnost žlabu je navržena na 120 kg/m, aby unesl i váhu pracovníků při údržbě.

Více o kompozitních konstrukcí MEA naleznete ZDE!!!

Mostní vnější sběrný a odtokový žlab na komunikaci I38 Debř je z kompozitu MEA
NAŠE NAJNOVŠIE REALIZÁCIE SLEDUJTE AJ TU
Modul: Realizace - detail