KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Variabilné nádrže INFINITY TANK 15 000 až 200 000 litrov

Široké spektrum možností, šírka 2,1 m. Priechodné vnútorné rozmery sú dostatočne veľké pre revíziu a údržbu. Tvarovo a objemovo je možné navrhnúť nádrž podľa možností voľného pozemku a získať tak maximálny kapacitný objem.