KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko

MEADRAIN SVS/SES 3000

Polymérbetónové žľaby s ochrannou oceľovou hranou hr. 4 mm a tesniacou drážkou podľa STN EN 1433

Popis

  • S tesniacou spojovacou drážkou a ochrannou hranou z pozinkovanej / nehrdzavejúcej ocele
  • Svetlá šírka 300 mm
  • Pre triedy zaťaženia A15 - E600 podľa STN EN 1433
  • Triedy zaťaženia sú odporučené pri zabudovaní podľa inštalačných podmienok
  • Od triedy zaťaženia D400 nie sú žľaby vhodné pre priečne kríženie rýchlostných komunikách

Dokumenty