KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko

MEARIN Expert 200

Žľaby z polyesteru vystuženého sklenými vláknami s oceľovou ochrannou hranou podľa STN EN 1433

Popis

    • Pre záťažové triedy A15 - E600 podľa STN EN 1433
    • Záťažové triedy sú odporučené pri zabudovaní podľa inštalačných podmienok
    • Od triedy zaťaženia D400 nie sú žľaby vhodné pre priečne kríženie rýchlostných komunikácií

      Dokumenty