KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko

MEADRAIN ENS 4000

Polymérbetónové žľaby s integrovanou zosilnenou ochrannou liatinovou hranou a tesniacou drážkou podľa STN EN 1433

Popis

  • S tesniacou spojovacou drážkou a zosilnenou ochrannou hranou z liatiny
  • Svetlá šírka 400 mm
  • Pre triedy zaťaženia E600 - F900 podľa STN EN 1433
  • Triedy zaťaženia sú odporučené pri zabudovaní podľa inštalačných podmienok
  • Od triedy zaťaženia D400 nie sú žľaby vhodné pre priečne kríženie rýchlostných komunikácií

Dokumenty