KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko

Kompozitné poklopy - typové

Rozmerovo typizované poklopy se širokými možnosťami použitia. Pre triedy zaťaženia A15-D400.

Popis

Pre rýchly prehľad o rozmeroch a cenách kliknite na náš e-shop:  E-SHOP TU !!!