KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko

MEARIN PG 1500 Evo - AS

Vyparovací žľab z kompozitného materiálu pre podzemné i nadzemné parkoviská s unikátnou výškou len 3 cm vhodný do betónových konštrukcií a asfaltových podláh.

Popis

 • Nízka stavebná výška 30 mm
 • Dĺžka jedného segmentu 3000 mm, možno skrátiť na ľubovolnú dĺžku a spájať pomocou spájacích elementov
 • Bez špeciálnej priruby - vhodné pre inštaláciu do betónu, či asfaltu
 • Šedá (čierna) farba, na vyžiadanie možnosti v škále RAL
 • Pre záťažové triedy A15 - E600 podľa STN EN 1433
 • Záťažové triedy sú odporučené pri zabudovaní podľa inštalačných podmienok
 • Od triedy zaťaženia D400 nie sú žľaby vhodné pre priečne kríženie rýchlostných komunikácií


  Systém PG EVO 150 je vhodný zvlášť pre použitie v krytých parkoviskách, autodielňach, garážach, STK na zachytenie odkvapov, topiaceho sa snehu z áut a odkapávajúcej vody! Alebo tiež na zaistenie suchej plochy na staničných nástupištiach.

  Video

  Dokumenty