KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko

MEARIN PG 1500 Evo - OS

Vyparovací žľab z kompozitného materiálu pre podzemné i nadzemné parkoviská s unikátnou výškou len 3 cm a špeciálnou prírubou.

Popis

  • Nízka stavebná výška 30 mm
  • Dĺžka jedného segmentu 3000 mm, možno skrátiť na ľubovolnú dĺžku a spájať pomocou spájacích elementov
  • Špeciálne upravená drážka pre spoľahlivé spojenie s liatymi povrchmi
  • Šedá (čierna) farba, na vyžiadanie možnosti v škále RAL
  • Pre záťažové triedy A15 - E600 podľa STN EN 1433
  • Záťažové triedy sú odporučené pri zabudovaní podľa inštalačných podmienok
  • Od triedy zaťaženia D400 nie sú žľaby vhodné pre priečne kríženie rýchlostných komunikáciíSystém PG EVO 150 je vhodný zvlášť pre použitie v krytých parkoviskách, autodielňach, garážach, STK na zachytenie odkvapov, topiaceho sa snehu z áut a odkapávajúcej vody! Alebo tiež na zaistenie suchej plochy na staničných nástupištiach.

Video

Dokumenty