KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko

MEARIN PLUS 100/F

Žľaby z polyesteru vystuženého sklenými vláknami s výškou len 55 mm pre zaťaženie podľa voľby krycieho roštu v rozmedzí A15 až D400.

Popis

    • Kompozitný žľab s kompozitnou ocharnnou hranou svetlej šírky 100 mm
    • Znížená stavebná výška 55 mm
    • Pre záťažové triedy A15 - D400 podľa STN EN 1433
    • Záťažové tiedy sú odporučené pri zabudovaní podľa instalačných podmienok
    • Od triedy zaťaženia D400 nie sú žľaby vhodné pre priečne kríženie rychlostných komunikácií

Dokumenty