KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko

MEARIN Plus 300

Žľaby z polyesteru vystuženého sklenými vláknami s polyesterovou ochrannou hranou podľa STN EN 1433

Popis

  • Pre záťažové triedy C250 - D400 podľa STN EN 1433
  • Záťažové tiedy sú odporučené pri zabudovaní podľa instalačných podmienok
  • Od triedy zaťaženia D400 nie sú žľaby vhodné pre priečne kríženie rychlostných komunikácií

   Video

   Dokumenty