KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Mostní prefabrikované římsy z polymerického betonu

Prefabrikované mostní římsy jako ochrana proti povětrnostním vlivům a estetickou přidanou hodnotou

Popis

Prefabrikované mostní římsy jsou vyrobené z polymerického betonu s ochrannou povrchovou vrstvou. Ochranná vrstva zvyšuje odolnost a umožňuje barevné provedení dle škály RAL. Prvky jsou vybaveny ocelovými oky, které jsou ukotvené k železobetonové výztuži. Délka a výška ocelových ok je navržena podle potřeb konstrukce. Desky jsou navíc z vnitřní strany vybaveny bezpečnostními trny ze skelných vláken, které zabrání uvolnění i v případě koroze ocelových výztuh. jednoduchá montáž urychluje stavbu mostu. Různé tvary a barvy umožňují idividualizaci mostního díla.

Použití: silniční i dálniční mosty, betonové lávky a opěrné zdi

Bližší informací získáte u našeho technického nebo obchodního oddělení.