KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Nevodivé krytí elektrického vedení

Protidotykové izolační zábrany na lávkách, mostech nebo jiných konstrukcích se používají pro vyšší bezpečnost vlakových, tramvajových nebo trolejbusových elektrifikovaných vedení

Popis

Plné nevodivé kompozitní desky upevněné pomocí kompozitní konstrukce se instalují při křížení jiné komunikace s elektrifikovanou železniční, tramvajovou nebo trolejbusovou tratí. Zabraňují přenosu napětí z elektrického vedení na mostní konstrukci.