KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Kompozitné žľaby MEARIN so zníženou stavebnou výškou

Kompozitné žľaby MEARIN sú novo k dispozícii aj pre stavby, kde bolo predtým obmedzenie nízkou konštrukčnou výškou vozovky alebo terasy. Systém MEARIN PLUS - F kopíruje svetlé šírky 100-150-200 mm štandardného programu , ale znížená stavebná výška 50/75/100 mm umožňuje využiť prednosti kompozitných žľabov MEARIN vo väčšej miere ako doposiaľ. Asi najčastejším využitím sú parkoviská, vjazdy do podzemných garáží, technologické celky, ale tiež terasy alebo rôzne dvory a prístupové cesty. Veľký prietočný profil v pomere k nízkej výške je v porovnaní s betónovým žľabom veľkou výhodou. Zaťaženie až do triedy D400 umožňuje široké uplatnenie i vo verejných komunikáciách.

Viac informácií môžete získať po kliknutí TU!!!

Kompozitné žľaby MEARIN so zníženou stavebnou výškou
Novinky - výpis všech