KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Podzemné samostatné nádrže

Podzemné samostatné nádrže od 1000 - 50 000 litrov z polyetylénu alebo sklolaminátu. je možné ich použiť na akumuláciu tzn. zadržanie nie len dažďových vôd a pre opätovné použitie na zalievanie záhrady, ale i na užitkovú vodu v dome.

Popis

Podzemné samostatné nádrže od 1000 - 50 000 litrov z polyetylénu alebo sklolaminátu. je možné ich použiť na akumuláciu tzn. zadržanie nie len dažďových vôd a pre opätovné použitie na zalievanie záhrady, ale i na užitkovú vodu v dome.

Zvislé, valcovité vodorovné alebo s nízkou výškou pro nižšie výkopy, kde je napríklad kamenistá pôda. Nástavce, filtračné šachty, odkvapové filtre.

Video