KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
032 6499 169

Poklopy

Litinové kruhové poklopy s rámem, čtvercové poklopy, kompozitní, zadlažďovací a žárově pozinkované poklopy pro zatížení A15 - D400 kN.