KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Regulátory a stavidlá

Pre reguláciu prietoku dažďových vôd z retenčných a usadzovacích nádrží. Samoregulačné z nehrdzavejúcej alebo pozinkovanej ocele.

Popis