KONTAKTNÍ CENTRUM PRO CELOU ČR
+420 841 111 128

Regulátory a stavidlá

Pre reguláciu prietoku dažďových vôd z retenčných a usadzovacích nádrží. Samoregulačné z nehrdzavejúcej alebo pozinkovanej ocele.