KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

MEA Sport

Odvodňovacie žľaby pre športové ihriská a atletické štadióny. Ucelený program žľabov a obrubníkov pre atletické dráhy, doskočiská a pre viacúčelové ihriská. Odvodňovacie systémy splňujú parametre Medzinárodnej atletickej federácie.

Popis

MEA SPORT
odvodňovací systém 125
odvodnění běžeckých drah na sportovištích

MEA SPORT
odvodňovací systém 125
odvodnění běžeckých drah na sportovištích

vpusť bez zvýšené hrany
MEA SPORT
odvodňovací systém 125 - štěrbinový
odvodnění běžeckých drah na sportovištích

MEA SPORT
odvodňovací systém 125 - štěrbinový
odvodnění běžeckých drah na sportovištích