KONTAKTNÉ CENTRUM PRE SLOVENSKO
+421 918 412 920

Obytné súbory Parkovisko Mestská výstavba Rýchlostná komunikácia Priemyselná výstavba Letisko

MEADRAIN PG 1000

Polymerbetonové žľaby šírky 100 mm pre parkovacie domy do zaťaženia C250 podľa STN EN 1433

Popis

  • Polymerbetónové vyparovacie žľaby bez krycieho roštu
  • Svetlá šírka 100 mm
  • Stavebná výška 50 mm
  • Tiež alternatíva s predformovaným odtokom
  • Pre triedy zaťaženia A15 - C250 podľa STN EN 1433
  • Parkovacie kompozitné žľaby PG EVO 150 vysoké 30 mm nájdete tu: PG150 EVO TU!!!

Video

Dokumenty